Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Magia Design (Y-tunnus 2630588-1)
Tiensuuntie 26 B
81720 Lieksa


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Milla Tirkkonen
Sähköposti: milla@theshop.fi
Puhelinnumero: +358 45 351 2551

REKISTERIN NIMI

The Shop -verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Theshop.fi verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut Theshop.fi verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Magia Designin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Magia Designin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Magia Designin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Magia Design saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Magia Designin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Magia Designilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Theshop:fin asiakaspalveluun, sähköpostitse milla@theshop.fi tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Magia Designin käytössä, paitsi Magia Designin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Magia Designin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Magia Designin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.  Rekisteri sijaitsee  salasanasuojatulla palvelimella.


GDPR dokumentaatio


Rekisterinpitäjänä toimii Magia Design. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti theshop.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.

Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot.

Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen. Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Tietoja käsitellään yhdessä Eshopper-operaattorin kanssa.

Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.